Core Stability of rompstabiliteit.
Van belang voor de juiste krachtoverbrenging van je lichaam naar je pedalen en ter voorkoming van blessures.

Begin eens met deze basisoefeningen:
1. De plank.
2. De zijwaartse plank.
3. Fiets crunch.
4. Schuine crunch.
En ga daarna verder met bijvoorbeeld de varianten in onderstaand filmpje:

Onderhoudt je core stability tijdens het (wedstrijd)seizoen.

Lenigheid en stretchen
Bovenlichaam:
als wielrenner zit je lang in een gebogen houding. Lenige en toch sterke rugspieren zorgen er voor, dat je rug niet de zwakke schakel vormt in het behalen van de beoogde prestatie.
Lenigheid kun je het beste trainen met warme spieren, dus na een warming up in combinatie met je fitness training.
Onderlichaam:
er is veel onderzoek verricht waaruit blijkt, dat statisch stretchen tot prestatieverlies leidt. Doe dit in ieder geval nooit met je onderlichaam voorafgaand aan een wedstrijd of tocht, je haal de spanning van je spieren af en dit is juist niet wat je wilt. Dynamisch stretchen heeft dit effect niet maar of het een positieve bijdrage levert aan je fietsprestatie is twijfelachtig.

Balans
In het peloton, en bijvoorbeeld voor, tijdens en na bochten is het vaak een gewring om je positie te behouden of te verbeteren. Een goede balans in de zin van evenwicht in je lichaam helpt je hierbij. Wanneer je aan veldrijden of veldtoertochten doet is dit helemaaal van groot belang. Test en train je evenwicht eens door éen minuut op éen been te staan.